فیلم های برتر

wave

نهادینه کردن بهبود کیفیت در سازمان
03:33
shakiba
174 بازدیدها · 3 سال ها پیش
تحلیل ریشه ای علل وقایع
03:33
shakiba
162 بازدیدها · 3 سال ها پیش
مدیریت خطر و ایمنی بیمار
03:33
shakiba
159 بازدیدها · 3 سال ها پیش
ارتباط مستقیم بیمار با همراه
03:33
shakiba
140 بازدیدها · 3 سال ها پیش
مدیریت خطر راهکارها
03:33
shakiba
140 بازدیدها · 3 سال ها پیش
کلیپ آزمایشگاه کرونا
03:40
shakiba
126 بازدیدها · 3 سال ها پیش
آژیر خطر کرونا
01:55
shakiba
105 بازدیدها · 3 سال ها پیش
خدام جمکران
01:05
shakiba
100 بازدیدها · 3 سال ها پیش
بیمار در جدال مرگ و زندگی
01:07
shakiba
100 بازدیدها · 3 سال ها پیش
معرفی مرکز نوآوری
04:10
shakiba
85 بازدیدها · 3 سال ها پیش